Internet

 

G B S Internet - správna voľba aj pre vás!

Za roky nášho pôsobenia v oblasti poskytovania prístupu na internet sa nám podarilo vybudovať spoľahlivú a stabilnú sieť prístupových bodov, ktoré môžete využívať aj vy, pokiaľ sa nachádzate v dosahu pokrytia (pokrytie viď nižšie). Väčšina našich vykrývačov používa najnovšiu dvojpolarizačnú technológiu TDMA, ktorá nám umožňuje dať vám ešte viac za nezmenenú cenu. Preto sme od 01. júna 2012 zvýšili prenosové rýchlosti všetkých našich mesačných programov. Podmienkou využívania rýchlejších paušálov je mať zariadenie podporujúce TDMA technológiu a byť v dosahu zmodernizovaného vykrývača. V prípade, že vaše zariadenie nezodpovedá požiadavkám na zrýchlenie služby je možné požiadať o jeho výmenu.

Stavte na stabilitu

Našim cieľom je poskytovať kvalitné pripojenie na internet všetkým našim klientom, 24 hodín denne, 7 dní v týždni. K napĺňaniu nášho cieľa nám dopomáha využívanie najnovších technológií.

Maximálna dostupnosť služieb

Minimálne výpadky dostupnosti našich služieb sa nám podarilo dosiahnuť aj vďaka špeciálnemu monitoringu siete. Aj preto sa nám prípadné problémy darí odstraňovať v čo najkratšom možnom čase, častokrát skôr ako si to stihnete všimnúť.

Prijateľná cenová politika

Našou cenotvorbou sa snažíme byť pre našich klientov najvýhodnejšou voľbou.

 Komunikujte s nami

Ak nie ste spokojní s parametrami, kvalitou pripojenia, alebo máte iné problémy, prejavujúce sa na špeciálnych aplikáciách, informujte nás o tom skôr, ako sa rozhodnete prejsť ku konkurencii. Často sú takéto problémy rýchlo odstrániteľné výmenou poškodeného prijímača, prípadne zmenou konfigurácie zariadenia, cez ktoré máte zabezpečenú konektivitu, alebo zmenou nastavenia firewallu, antivírusového programu vo vašom zariadení. Veľmi nás mrzí každý klient, ktorý prejde ku konkurencii kvôli problémom, ktoré sa dali jednoducho vyriešiť a ktoré nám ani raz nenahlásil.

internet

 

cisco1

 

fiber1

 saf

 

V súčasnosti poskytujeme pripojenie do internetu v týchto lokalitách:


Veľaty (dostupná TDMA technológia)
Michaľany
(dostupná TDMA technológia aj OPTICKÁ SIEŤ)
Luhyňa (dostupná TDMA technológia)
Čerhov
(dostupná TDMA technológia)
Veľká Tŕňa (dostupná TDMA technológia)
Kuzmice
(dostupná TDMA technológia)
Zemplínska Nová Ves–Úpor (dostupná TDMA technológia)
Zemplínska Nová Ves–Klečenov
(dostupná TDMA technológia)
Stanča (dostupná TDMA technológia)
Zemplínska Teplica (dostupná TDMA technológia)
Nižný Žipov (dostupná TDMA technológia)
Vojčice (dostupná TDMA technológia)
Milhostov (dostupná TDMA technológia)